Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Elektromobilność na terenie powiatu żywieckiego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Panią/Pana do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety związanej z opracowaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Powiecie Żywieckim”. Strategia opracowywana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności. Głównym zadaniem Strategii będzie wskazanie aktualnych niedostatków i wymiernych potrzeb Mieszkańców, oraz określenie kierunków rozwoju naszego regionu w obszarze nowoczesnego transportu i komunikacji. Elektromobilność to ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. Aby jak najlepiej poznać Państwa preferencje i sugestie dotyczące transportu na terenie powiatu żywieckiego, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych pól. Dane pozyskane dzięki ankiecie będą podstawą dla sporządzenia rzetelnego dokumentu diagnozującego problemy i potrzeby Mieszkańców powiatu.

Opracowanie Strategii wynika także z regulacji, wprowadzonych Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt pod adresem strategia@techmaster.com.pl

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie.
* 1. Miejsce zamieszkania:
gmina
miejscowość/dzielnica
osiedle/ulica
* 2. Grupa zawodowa
uczeń / student
pracujący - zatrudniony
prowadzący działalność gospodarczą
niepracujący
emeryt / rencista
* 3. Wiek:
poniżej 20 lat
20-25 lat
26-40 lat
41-65 lat
powyżej 65 lat
* 4. Proszę podać Pani / Pana odległość od miejsca pracy / nauki do miejsca zamieszkania.
nie pracuję
poniżej 5 km
od 5 do 15 km
powyżej 15 km
* 5. Proszę podać najczęstszy cel podróży.
praca
szkoła
rozrywka
inny, jaki?
* 6. Proszę wskazać odległość standardowych podróży (np. zakupy, rozrywka).
* 7. Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani / Pan po terenie powiatu żywieckiego w odległości do 5 km?
samochód spalinowy benzynowy
samochód spalinowy diesel
samochód spalinowy LPG
samochód hybrydowy
samochód elektryczny
motocykl / skuter
rower
rower elektryczny
hulajnoga elektryczna
pieszo
autobus regionalny (PKS)
kolej
inny, jaki?
* 8. Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani / Pan po terenie powiatu żywieckiego w odległości powyżej 5 km?
samochód spalinowy benzynowy
samochód spalinowy diesel
samochód spalinowy LPG
samochód hybrydowy
samochód elektryczny
motocykl / skuter
rower
rower elektryczny
hulajnoga elektryczna
pieszo
autobus regionalny (PKS)
kolej
inny, jaki?
* 9. Proszę podać najczęstsze cele podróży w obrębie powiatu.
praca
nauka
działalność gospodarcza
zakupy
zdrowie
kultura
religia
rekreacja / wypoczynek
sprawy urzędowe
wizyty prywatne
inne, jakie?
10. Proszę podać orientacyjną łączną liczbę kilometrów przejechanych pojazdem prywatnym w ciągu roku w danym celu:
nie posiadam pojazdu prywatnego
praca
nauka
działalność gospodarcza
zakupy
zdrowie
kultura
religia
rekreacja / wypoczynek
sprawy urzędowe
wizyty prywatne
inny, jaki?
* 11. Proszę podać, jaki typ silnika posiada Państwa pojazd/pojazdy.
nie posiadam własnego samochodu
spalinowy zasilany benzyną
spalinowy zasilany ON (silnik Diesla)
spalinowy zasilany LPG
hybrydowy
elektryczny
inny, jaki?
* 12. Proszę podać średnie spalanie Pańskiego pojazdu (jeśli nie posiada Pani / Pan własnego samochodu, proszę przy pierwszej opcji wpisać NIE POSIADAM).
nie posiadam własnego samochodu
benzyna - l/100 km
ON - l/100 km
LPG - l/100 km
energia elektryczna - kWh/100 km
* 13. Proszę podać wiek posiadanego pojazdu:
nie posiadam pojazdu prywatnego
0-4 lata
5-10 lat
11-15 lat
powyżej 15 lat
* 14. Proszę ocenić stan techniczny eksploatowanego pojazdu / pojazdów:
nie posiadam pojazdu
bardzo dobry
dobry
dostateczny
zły
* 15. Proszę podać kwotę (zł) rocznych wydatków ponoszonych przez Panią / Pana w związku z eksploatacją pojazdu.
nie posiadam pojazdu prywatnego
koszty paliwa
koszty eksploatacyjne
16. Proszę podać, ile osób podróżuje z Panią / Panem samochodem prywatnym podczas standardowych podróży (np. do pracy lub szkoły).
nie posiadam samochodu
podróżuje ze mną osób
* 17. Proszę podać, w jaki sposób chciałaby Pani / Pan poruszać się w obrębie powiatu.
transportem miejskim
rowerem
rowerem elektrycznym
hulajnogą elektryczną
pieszo
samochodem spalinowym
samochodem hybrydowym
samochodem elektrycznym
motocyklem / skuterem
inny, jaki?
* 18. Czy rozważa Pani / Pan zakup elektrycznego środka transportu w perspektywie najbliższych 5 lat?
nie rozważam
tak, samochodu hybrydowego
tak, samochodu elektrycznego
tak, roweru elektrycznego
tak, hulajnogi elektrycznej
* 19. Jaką kwotę (zł) byłaby Pani / Pan w stanie przeznaczyć na zakup pojazdu elektrycznego w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel (w przypadku braku zainteresowania proszę wpisać 0)?
* 20. Jakie korzyści mogłyby Panią / Pana przekonać do zakupu pojazdu elektrycznego?
możliwość uzyskania dofinansowania
ulgi podatkowe
niski koszt eksploatacji
możliwość wjazdu do stref z ograniczeniami (np. centra dużych miast)
dostęp do bezpłatnego parkowania
dbałość o środowisko - ekologia
komfort jazdy (brak konieczności zmiany biegów)
mniejszy hałas
prestiż
* 21. Proszę podać powody podróżowania samochodem prywatnym na terenie powiatu żywieckiego (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi).
nie podróżuję samochodem prywatnym
wygoda
oszczędność czasu
mniejsze koszty podróży
odległość podróży
prestiż
względy zdrowotne
nieodpowiednia / brak oferty komunikacji zbiorowej
* 22. Proszę podać jakie cechy komunikacji autobusowej powinny ulec poprawie, aby zdecydowała się Pani / Pan na zmianę środka transportu z samochodu prywatnego na komunikację publiczną (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi).
nie podróżuję samochodem prywatnym
liczba kursów
skomunikowanie
jakość taboru
jakość obsługi
ceny biletów
poczucie bezpieczeństwa
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
dogodna lokalizacja przystanków
inne, jakie?
23. Proszę ocenić (w skali 1-5, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze) system transportu autobusowego w obrębie powiatu.
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
liczba kursów
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
skomunikowanie
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
jakość taboru
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
jakość obsługi
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
ceny biletów
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
poczucie bezpieczeństwa
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
bardzo źleźledostateczniedobrzebardzo dobrze
dogodna lokalizacja przystanków
24. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu autobusowego.
zmiana trasy przebiegu linii (proszę podać numer linii oraz proponowaną trasę)
zmiana lokalizacji przystanku (proszę podać nazwę przystanku i proponowaną lokalizację)
lepsze skomunikowanie autobusów (proszę podać numer linii, pomiędzy którymi powinna zostać umożliwiona przesiadka)
zwiększenie pojemności autobusów (proszę podać czy konieczne jest zwiększenie miejsc dla osób czy bagażu, np. rowerów)
wymiana taboru na nowoczesny (proszę podać czy należy wymienić autobusy np. na autobusy posiadające dostęp do internetu, gniazda ładowania, biletomaty, wyświetlacze informujące o położeniu pojazdu itp.)
dostosowanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. zastosowanie pojazdów niskopodłogowych)
dostosowanie pojazdów do przewozu rowerów (np. zwiększenie powierzchni do przewozu rowerów kosztem liczby miejsc w autobusie, zastosowanie wieszaków na rowery)
inne, jakie?
25. Czy jest Pani / Pan zadowolony z istniejących w powiecie ścieżek rowerowych?
tak
nie, dlaczego?
* 26. Czy zdecydowałaby się Pani / Pan na podróżowanie rowerem, gdyby w powiecie nastąpiła poprawa warunków podróży? (np. wprowadzenie wypożyczalni rowerów, budowa i modernizacja ścieżek rowerowych, montaż stojaków, poprawa bezpieczeństwa)
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 27. Na jakim odcinku podróżowałaby Pani / Pan rowerem, gdyby w powiecie powstały drogi dla rowerów z miejscami bezpiecznego pozostawienia rowerów?
nie zdecydowałabym / nie zdecydowałbym się
1 km
3 km
5 km
* 28. W jakim celu podróżowałaby Pani / Pan rowerem, gdyby w powiecie powstały drogi dla rowerów z miejscami bezpiecznego pozostawienia rowerów?
nie zdecydowałabym / nie zdecydowałbym się
praca
szkoła
rekreacja
inne, jakie?
* 29. Czy Pani / Pana zdaniem budowa ścieżek rowerowych może przyczynić się do:
taknie
taknie
rezygnacji z używania samochodu
taknie
znacznego ograniczenia używania samochodu
taknie
poprawy zdrowia mieszkańców
taknie
rozwoju turystyki
taknie
ochrony środowiska, zmniejszenia zanieczyszczeń, CO2
30. Czy jest Pani / Pan zadowolona z systemu parkingowego na terenie gminy, w której Pani / Pan mieszka? (liczba miejsc parkingowych, brak opłat za parkowanie itp.)
tak
nie, dlaczego?
* 31. Czy jest Pani / Pan zadowolona z systemu parkingowego w powiecie? (liczba miejsc parkingowych, brak opłat za parkowanie itp.)
tak
nie, dlaczego?
32. Proszę o informację, czy jest Pani / Pan zainteresowany, w przypadku powstania parkingu "Parkuj i jedź" (tzw. Park and Ride), pozostawieniem pojazdu na parkingu i skorzystania z komunikacji publicznej w celu udania się do miejsca podróży (np. pracy lub szkoły).
tak
nie, dlaczego?
33. Czy są w powiecie miejsca, w których Pani / Pana zdaniem należałoby wyeliminować ruch pojazdów i ich parkowanie celem uzyskania większej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów (proszę wskazać ulice/osiedle/miejscowość)?
34. Jakich inwestycji drogowych w powiecie Pani / Pan oczekuje? (proszę podać odcinek/kierunek drogi, ulicy, chodnika lub ścieżki rowerowej)
* 35. Gdzie według Pani / Pana jest najlepsza lokalizacja na montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych?
przy budynkach mieszkalnych
przy sklepach/centrach handlowych
przy stacjach paliw
w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (urzędy, hale sportowe, szkoły)
przy kościołach
przy obiektach turystycznych (np. stacja kolei linowej, wyciąg narciarski, początek szlaku górskiego, hotele, pensjonaty)
na terenie parkingów większych firm / zakładów przemysłowych
przy centrach przesiadkowych
przy stacjach kolejowych
inne
36. Czy jako pieszy czuje się Pani / Pan w powiecie bezpiecznie i komfortowo?
tak
nie, dlaczego?
37. Dodatkowe komentarze / propozycje usprawnień systemu transportowego w powiecie.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Po zakończeniu w celu zapisania odpowiedzi proszę kliknąć "GOTOWE".


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .